16 listopada 2022r. związki zawodowe działające w PKP Intercity podpisały z zarządem spółki porozumienie kończące spór zbiorowy wszczęty 3 października 2022 r

Porozumienie zakłada wypłatę 3500 zł brutto jednorazowej gratyfikacji proporcjonalnie do wymiaru etatu każdemu z pracowników, która ma zostać wypłacona do 10 grudnia tego roku.

Spółka wdroży podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego dla każdego pracownika wynagradzanego według Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) dla pracowników zatrudnionych przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład PKP Intercity w dwóch transzach. Pierwsza transza od 1 stycznia 2023 roku w wysokości 500 zł, a druga transza od 1 lipca przyszłego roku ma wynieść 200 zł. Podwyżka wynagrodzenia dla pracowników wynagradzanych wg. "wskaźnika" wyniesie odpowiednio w dwóch transzach: od 1 stycznia 2023 roku w kwocie 850 zł i od 1 lipca 2023 roku w kwocie 350 zł.

Międzyzakładowy Związków Zawodowych Rewidentów Taboru   reprezentowali Piotr Dubrownik i Sławomir Lechniak.

Porozumienie kończące spór zbiorowy_16.11.2022.pdf