Spotkanie w sprawie podwyżek płac dla pracowników PKP CARGO

W dniu 29 maja 2017 w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące żądania płacowego w wysokości 340 zł zgłoszonego przez organizacje związkowe 23 marca 2017 roku w PKP CARGO S.A.  Zarząd Spółki zaproponował dwa warianty podwyżki. 

  • 90 zł. Od 1 lipca 2017r
  • 140 zł od 1 września 2017r 

Żadna z tych propozycji nie znalazła akceptacji związków zawodowych które podtrzymały żądanie w wysokości 340 zł. Spotkanie zakończyło się ustaleniem daty następnego spotkania w dniu 26 czerwca br. Do tego czasu  spółka przygotuje informacje dotyczące podwyżki wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych wg. tzw. wskaźnika. Na spotkaniu została także przedstawiona sprawa Protokołu dodatkowego nr 10 do ZUZP, MZZ Rewidentów Taboru podpisał w/w Protokół.