POROZUMIENIE PŁACOWE W PRZEWOZY REGIONALNE SPÓŁKA Z O.O.

10 kwietnia zakończyły się mediacje pomiędzy zarządem spółki Przewozy Regionalne a organizacjami związkowymi. Strony osiągnęły porozumienie uwzględniające dobro pracowników i możliwości finansowe spółki.

    Rozmowy pomiędzy zarządem spółki a organizacjami związkowymi trwały od stycznia 2018 r. Ze względu na trwający proces restrukturyzacji wszelkie decyzje finansowe musiały być podejmowane rozważnie. Strony osiągnęły porozumienie, na mocy którego zostanie wprowadzony pakiet zmian finansowych dla pracowników, a tym samym nie dojdzie do zapowiadanego ewentualnego strajku. Kolejne rozmowy płacowe mają się odbyć w I połowie maja 2019 r.

Porozumienie kończące spór zbiorowy 10 kwietnia 2018.pdf