Program pilotażowej premii w PKP CARGO S.A.

30 października 2018r. Zarząd PKP CARGO S.A. zawarł ze związkami zawodowymi w sprawie uruchomienia pilotażowego programu premii zadaniowej za IV kwartał 2018r. Spółka oszacowała , że przy pełnej realizacji założonych celów , wartość wypłaconej premii wyniesie 29,3 mln zł.
Dodatkowo , realizując postanowienia z 15 czerwca 2018r. strony ustaliły , że o ile potwierdzą się szacunkowe wyniki grupy PKP CARGO S.A za 9 miesięcy zwiększeniu ulegnie wysokość gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza. 
Poniżej treść Porozumienia.