Historia

MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY REWIDENTÓW TABORU został utworzony w listopadzie 1995 roku. Do MZZ Rewidentów Taboru należy 26 organizacji zakładowych i międzyzakładowych działających w następujących spółkach:
  • PKP CARGO S.A.
  • PRZEWOZY REGIONALNE SPÓŁKA Z O. O.
  • KOLEJE MAZOWIECKIE -KM SPÓŁKA Z.O.O.
  • PKP INTERCITY S.A.
Utworzenie MZZ REWIDENTÓW TABORU było urzeczywistnieniem powszechnie wyrażanej przez pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje Państwowe w całym kraju potrzeby istnienia ogólnopolskiego, kolegialnego organu przedstawicielskiego odwołującego się do tradycji i ideałów ruchu związkowego, który reprezentowałby interesy ludzi pracy w negocjacjach z pracodawcami, przedstawicielami władz państwowych oraz służył doradztwem w sprawach dotyczących zarówno wszystkich pracobiorców, jak i pracodawców.