Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy

ZUZP

Statut MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY  REWIDENTÓW TABORU
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP VARGO Spółka Akcyjna
Deklaracja członka MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY REWIDENTÓW TABORU
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o. w Warszawie
Statut MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY  REWIDENTÓW TABORU
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych przez "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. w Warszawie
Deklaracja członka MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY REWIDENTÓW TABORU
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład "PKP Intercity" S.A.